Klachtenregeling

Kinderopvang Waddinxveen Klachtenregeling

Klachtenregeling

Alle zorgaanbieders in Nederland dienen cliënten de kans te geven een klacht in te dienen en cliënten hebben recht op een inhoudelijke en eerlijke behandeling van de klacht. Dit is wettelijk geregeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Kinderopvang Waddinxveen regelt de klachtenafhandeling via een onafhankelijke stichting, namelijk De Geschillencommissie. De Geschillencommissie beschouwt klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent dat De Geschillencommissie niet alleen de klacht wil afhandelen en het directe probleem verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Zoek een gastouder in Waddinxveen

Gastouders in Waddinxveen

Procedure Klachtenregeling

  • Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, kunt u deze in eerste instantie uiten bij de medewerkers van Kinderopvang Waddinxveen. De medewerkers proberen deze klacht dan naar behoren op te lossen.
  • Wanneer de klacht niet naar behoren opgelost is door een van de medewerkers van Kinderopvang Waddinxveen, kunt u zich richten tot de directie van Kinderopvang Waddinxveen.
  • Wilt u uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke commissie of is er door Kinderopvang Waddinxveen geen passende oplossing geboden, dan heeft u het recht zich te wenden tot De Geschillencommissie.

Bij De Geschillencommissie kan een klacht ingediend worden als u of uw kind nadeel ondervindt van de werkwijze van Kinderopvang Waddinxveen, of door gedragingen van de medewerkers. Indien de klacht door De Geschillencommissie ongegrond wordt verklaard, of u trekt de klacht tijdens de behandeling in, is Kinderopvang Waddinxveen gerechtigd de kosten die de klachtencommissie in rekening brengt voor de behandeling van de klacht op u te verhalen.

U vindt De Geschillencommissie op https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl of per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

5 sterren - gebaseerd op 8 beoordelingen
Noordkade 100c 2741GA Waddinxveen Zuid-Holland Nederland