Privacyverklaring

Privacyverklaring Kinderopvang Waddinxveen

Kinderopvang Waddinxveen, gevestigd aan Limaweg 49f, 2743 CB Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De directeur, Janneke van Dalum, is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderopvang Waddinxveen en te bereiken via janneke@kinderopvangwaddinxveen.nl

Limaweg 49f
2743 CB Waddinxveen

06-50488885
janneke@kinderopvangwaddinxveen.nl

LRK: 487797887
KvK: 61461024

Persoonsgegevens

Kinderopvang Waddinxveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekening
 • Bankrekeningnummer
 • EHBO certificaat of pas
 • Relevante diploma’s en certificaten
 • VOG (Verklaring omtrent gedrag) (per 1 maart 2018 is dit overgegaan in het Personenregister Kinderopvang en is dit niet meer van toepassing)
 • Toestemmingsformulier continue screening (per 1 maart 2018 is dit overgegaan in het Personenregister Kinderopvang en is dit niet meer van toepassing)
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Namen en geboortedata huisgenoten en structureel aanwezigen (verplicht indien hier sprake van is).
 • VOG en toestemmingsformulier(en)
 • Continue screening van huisgenoten (verplicht indien sprake is van huisgenoten) (per 1 maart 2018 is dit overgegaan in het Personenregister Kinderopvang en is dit niet meer van toepassing)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Waddinxveen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Kinderopvang Waddinxveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het afhandelen van jouw betaling
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  5. Om goederen en diensten bij je af te leveren
  6. Kinderopvang Waddinxveen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderopvang Waddinxveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang Waddinxveen) tussen zit. Kinderopvang Waddinxveen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Klantenportaal
https://waddinxveen.opvanguren.nl/

 • Wordt gebruikt voor: facturering, offrering, klantcontact, bestellingen, boekhouding
 • Logica van systeem: op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd
 • Belang: voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor Kinderopvang Waddinxveen
 • Gevolgen voor betrokkene: een klant van Kinderopvang Waddinxveen zal via dit portaal berichtgeving ontvangen

Nieuwsbrief
https://www.mailchimp.com

 • Wordt gebruikt voor: klantcontact, promotionele doeleinden
 • Logica van systeem: op basis van informatievoorziening wordt er met enige regelmaat een nieuwsbrief verstuurd naar het klantenbestand
 • Belang: voor het voldoen aan wettelijke verplichting voor Kinderopvang Waddinxveen
 • Gevolgen voor betrokkene: een klant van Kinderopvang Waddinxveen zal via dit portaal berichtgeving ontvangen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang Waddinxveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Personalia
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Persoonsgegevens (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats)
 • Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
 • Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Categorie: Adresgegevens
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (bankrekeningnummer)
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
 • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Waddinxveen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderopvang Waddinxveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees ons cookiebeleid over het gebruik van cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderopvang Waddinxveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen het contactformulier onderaan deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kinderopvang Waddinxveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang Waddinxveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Heb je een vraag over deze privacyverklaring of wil toegang tot jouw gegevens?

Neem contact op

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Limaweg 49f
  2743 CB Waddinxveen

  06-50488885
  janneke@kinderopvangwaddinxveen.nl

  LRK: 487797887
  KvK: 61461024